Снимка: МС

„Най-голямото ни богатство са хората - мъжете и жените с униформи. Поклон към тях! Благодаря Ви за службата!“ С тези думи министър-председателят Стефан Янев се обърна към участниците по време на тържественото честване на 142-годишнината от създаването на Военноморските сили на Република България. Премиерът отправи пожелания към офицерите и цивилните служители на ВМС да бъдат дръзновени и посветени на завета от нашите деди – да защитават родината. Министър-председателят изрази благодарност и към семействата на военнослужещите за тяхната подкрепа в мисията им да бъдат стражи на родината ни.

В словото си премиерът припомни, че всеки българин трябва да помни делата на нашите предци, защитавали отечеството ни, като изтъкна постиженията на ветераните от Военноморския флот. Министър-председателят отбеляза добрата симбиоза между армията и бизнеса, като даде за пример участията на фирми в операции заедно с ВМС. Стефан Янев бе категоричен, че трябва да градим визии, които гарантират именно завета на дедите – да бдим над отечеството. „В основата на тези визии не са платформите – те се сменят. В миналото е имало един тип оръжейни платформи, в момента имаме други, в бъдеще ще имаме още по-добри“, отбеляза министър-председателят Янев. Колкото и да се усъвършенства техниката, хората остават ключов фактор.

Честването на 142-годишнината от създаването на Военноморските сили на Република България се проведе във Фестивалния и конгресен център във Варна и бе открито от командира на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.