От 9-ти до 13-ти септември, за 16-ти път Фестивален и конгресен център Варна ще бъде домакин на Световния фестивал на анимационния филм (СФАФ). Форумът събира участници от цял свят, които ще разкажат чрез картина историята и развитието на анимацията. Ще бъдат прожектирани пълнометражни и късометражни филми, които ще направят една своеобразна панорама на световната анимация.

Младите и по-възрастните зрители ще имат възможност да видят филми, надникващи както в техните проблеми от ежедневието, така и в сферата на най-интимните им чувства и преживявания или пренасящи ги като някаква машина на времето в далечното минало или необозримото бъдеще...Освен филми, организаторите са подготвили и любопитни лекции, изложби, дискусии на интересни теми, както и още много други изненади.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.