Във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ бе отбелязан Денят на органите за логистично осигуряване – 1 март. 

На тържествена церемония по случай 1 март – празника на логистиката в Българската армия, началникът на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – флотилен адмирал професор д.в.н. Боян Медникаров, поздрави личния състав на отдел „Логистика“ и даде висока оценка за дейността на специалистите в него.

Със заповед на началника на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ бяха наградени военнослужещи и цивилни служители във връзка с техните високи професионални постижения и значим личен принос. В своето обръщение към тях той им благодари за старанието, с което изпълняват служебните си задължения и поставените им задачи.

Малко по-късно в присъствието на ръководството на училището, кметът на Варна Иван Портних, областния управител Стоян Пасев, представители на фирмата изпълнител и гости, бе направена и първа копка на дълбоководен басейн. Той ще бъде завършен на първи етап до една година. 

"Основната функция на басейна ще бъде в него да бъдат отработвани широк спектър морски спасителни операции, както и да се осигури подготовката на водолазите от ВМС и силите за специални операции на българската армия.

Предвидено е в басейна да бъде изградено и съоръжение за спускане от аварирал хеликоптер, което е необходимо за подготовката на пилотите от военноморските и военновъздушните сили. Подобна подготовка би трябвало да преминават и всички, които работят на платформи в газодобивната промишленост", съобщи флотилен адмирал проф. д-р Боян Медникаров, началник на Морско училище.

Дълбочината на басейна ще бъде между 2,5 и 5 метра, за да могат да се отработват целия спектър от подводните операции и действия.

Басейнът ще има класическите размери на 25-метров плувен басейн, така че в останалото време да осигурява плувната подготовка на обучаемите в Морско училище.

Средствата за изграждането на съоръжението са осигурени от Министерство на отбраната и са на стойност 3,2 млн. лв. за първата фаза. Тези средства не включват монтирането на хеликоптерната кабина, която ще бъде монтирана допълнително по друг проект с отделно финансиране.

"В някаква степен идеята за басейна е взаимствана от подобно съоръжение, което има в най-модерния турски морски университет. Подобно на нашите колеги, в този басейн ще има възможности за генериране на вълни с височина до 1 метър, светкавици, затъмняване на басейна, създаване на условия за действия в мъгла.

Идеята е да бъдат симулирани целия спектър от неблагоприятни условия в морето. Както и другия басейн граждани също ще могат да се възползват от новата придобивка, в него ще могат да тренират отбори по синхронно плуване и водна топка", допълни адм. Медникаров. 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.