Възпитаникът на "Супер спорт" - Варна, Станислав Станков стана вицешампион в дисциплината 60 метра с препятствия на Балканското първенство по лека атлетика в зала , което се проведе през уикенда в Истанбул. Станков, който е рекордьор на България в тази дисциплина във възрастовата група мъже под 23 години, премина разстоянието за 7.80 секунди, като от зпатото го разделиха едва 0,03 секунди. Треньор на сребърния медалист е Руслан Грозданов.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.