123 ученици от 26 населени места взеха участие в тазгодишното издание на Националния литературен конкурс „Любовта в нас“. Те се представиха с общо 225 творби, а компетентно жури, председателствано от Станислав Пенев – поет, член на Съюза на българските писатели и председател на сдружение „Литературно общество“ – Варна, определи победителите.

Творбите бяха класирани в два раздела – поезия и проза. Специалната награда на кмета на гр. Варна отиде при Ралица Стефанова Голева, възпитаник на литературен клуб „Касталия“ при ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна.

Наградата на Националния дворец на децата е за Галена Здравкова Найденова от Търговище. Даница Руменова Костова от „Касталия“ получава специалното отличие на сдружение „Литературно общество“.

Наградата за учител -наставник отива при Силвия Маринова от ЦПЛР – ОДК „Атанас Стоянов“, гр. Шумен. Организатори на НК „Любовта в нас“ са Министерството на образованието, Регионално управление на образованието – Варна, Община Варна и ЦПЛР – ОДК, гр. Варна.

Имената на всички отличени деца може да откриете на официалната уеб страница на ЦПЛР – ОДК, гр. Варна: www.pdk-varna.com

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.