Във Велико Търново летният туристически сезон ще бъде открит със средновековни демонстрации на бита, занаятите и войнските умения. За първи път във Велико Търново началото на туристическия сезон се поставя с двудневен средновековен фестивал, посочи Нелина Църова, директор на общинската дирекция „Култура и туризъм“.

„На крепостта Трапезица ще бъде разположен един средновековен лагер с аниматори и по този начин поставяме официалното откриване на летния туристически сезон“.

На 22 май посетителите ще могат да съпреживеят миналото и да се запознаят със славните моменти от българската история в периода XII- XIV век в автентичната среда на втората търновска крепост.

„Трапезица е много стара наша мечта за средновековен фестивал, за средновековно събитие“, заяви Църова.

Лагерът ще популяризира и предстоящото издание на международния фестивал „Средновековен Търновград – Трубадури“, който ще се проведе във Велико Търново в края на юни от сдружение „Търновци“, общината и Регионалния исторически музей, съобщава БНР.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.