След 23.00 часа МВР започна проверката във варненско заведението. То се намира в района на факултета по "Дентална медицина", на бул. "Цар Освободител", съобщава Радио Варна. Екипът - два патрула и трима цивилни. Те тръгнали на инспекция след часа, в който, съгласно разпоредбите, би трябвало да затворят.

Проверявало се дали заведението спазва мерките срещу COVID 19 - работи ли с намален капацитет и дали ще затвори навреме.

Според очевидци от медията пред заведението е имало чакащи, но появата на полицейските служители осуетила намеренията им и всички си тръгнали, а сервитьорите бързо започнали да прибират външните мебели.

Според здравните експерти, които също присъствали при проверката, съобщили, че противоепидемичните правила изискват на една маса да сядат до 6 души, а процентът да не надвишава 50 от възможните места за заемане. Персоналът в заведението трябва да носи предпазни маски.

Радио Варна припомня, че през вчерашния ден от Сдружението на заведенията в България /СЗБ/ и Българската асоциация на заведенията /БАЗ/ определили като абсолютно неприемливо каквото и да е затягане на мерките, свързано с работата на заведенията.

Снимки: Румен Сарандев, Радио Варна 
 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.