На 25.09.2020 г., около 01:00 ч., в с. Разделна, община Белослав е предприет опит за извършване на полицейска проверка на автомобил „Рено“, съобщават от ОД на МВР.

Но водачът на лекия автомобил не спира на сигнал, подаден му със стоп-палка и продължава с висока скорост в посока края на селото. Последван е от автопатрулния автомобил с включен специален режим и при опит на водача на „Рено“-то да маневрира, колата му е спряна.

Нарушителят отказва да изпълни полицейските разпореждания, противозаконно пречи на орган на властта да изпълни задълженията си по служба, обижда и псува полицейските служители и оказва съпротива при задържане, като нанася удар с глава в лицето на единия полицейски служител, при което нанася телесна повреда на длъжностно лице, вида на която се изяснява.

Лицето – 40-годишен мъж от с. Разделна, известен на МВР, е задържано за срок да 24 ч., образувано е бързо полицейско производство, спрямо него са предприети и административни мерки.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.