Снимка maritime.bg

На вода бе спуснат още един нов кораб на "Параходство Български морски флот"АД. "Богдан" е част от серията бълкери, която се строи за българската компания в китайските корабостроителници Yangzijiang, съобщава maritime.bg.

"Богдан" има максимална дължина 190 метра, максимална широчина 23,70 метра, максимално газене (лятно) - 10,50 метра. Той разполага с 6 товарни хамбара и с 3 палубни крана с товароподемност от по 30 тона. Има подрулващо устойство в носовата част.

В момента в постройка са 8 нови кораба за "Параходство Български морски флот"АД. Първият - "Ком" бе спуснат на вода в началото на миналия месец.

През следващата година "Параходство Български морски флот"АД ще получи други 4 кораба от серията, а последните 2 - през първото тримесечие на 2023 година.
 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.