Катедра „Физическо възпитание и спорт” към Икономически университет – Варна и дирекция „Спорт“ при Община Варна организират за вас спортни събития и практики, стимулиращи двигателната активност и спорт сред ученици и студенти с възможност за прилагането им в домашни условия.

Място на проявите: Спортен комплекс на Икономически университет – Варна

Събитията ще се проведат в Спортен комплекс на университета, като право на участие ще имат ученици от училищата в града и студенти от ИУ - Варна. Целта на събитието е да се обогати спортния календар на учащите и постигне партньорство в прехода от средното към висшето образование.

Всяко събитие ще се води от експерт в съответния спорт, представящ нагледно аспекти от своята дисциплина под формата на отделно тренировъчно занимание. Ученици и студенти, ще имат възможност да участват в следните спортни събития:

27.05.2021 г. от 18:30 ч. ТАНЦОВ WORKSHOP

01.06.2021 г. от 18:30 ч. POWER BODY FIT

02.06.2021 г. от 18:30 ч. "ЗАЕДНО С ЙОГА"

27.05.2021 г. от 18:30 ч. ТАНЦОВ WORKSHOP

За всички, които искат да се докоснат до изкуството модерен балет, организираме танцов Workshop, който е подходящ за любители и непрофесионалисти. Тренировката ще включва загрявка, Елементи от Йога, разтягане, упражнения за гъвкавост и сила и разбира се много танцови стъпки. Препоръчително спортно облекло: клин и тениска или боди, а на краката чорапи. *Могат да участват както танцуващи, така и хора без никакъв опит. Продължителност: 1 час

01.06.2021 г. от 18:30 ч. POWER BODY FIT

Power body fit е интензивна тренировка, съчетание от силови и кардио упражнения, предимно с тежестта на собственото тяло. Подобрява тонуса, силата, пъргавината, скороста и баланса на тялото.

02.06.2021 г. от 18:30 ч. "ЗАЕДНО С ЙОГА"

Чудесен начин за релаксация и възстановяване на тялото след вашия учебно-трудов ден. Йога е система от физически и умствени практики, включваща различни разтягания, пози и дихателни упражнения. Защо е полезна? Ето 6 причини:

1. Намалява стреса

2. Редуцира значително болката в гърба

3. Помага ни да сме по-съзнателни и концентрирани върху настоящето

4. Помага при отслабването

5. Прави тялото по-силно. Имате нужда от още причини?

Започнете с Йога Релаксация и ще откриете други.

Записване на следния линк: https://ue-varna.bg/bg/p/8684/katedra-fizichesko-vazpitanie-i-sport/forma-za-zapisvane

Лице за контакти:
доц. д-р Илко Илиев
тел: 0882 164 715
Email: ilikoiliev@abv.bg

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.