"Варна и Бургас не са заплашени от воден режим, дори да няма валежи още година и половина, водата в язовир Камчия е достатъчна, а цената на водата няма да се повишава", това каза заместник- министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков.

Обемът на яз. "Камчия" е над 125 милиона кубика - над 50 милиона е полезния обем. Това е един от единадесетте язовира за питейно битово водоснабдяване държавна собственост но стопанин съответния ВиК оператор.

Бургаското водно дружество е изнесло данни, че яз. "Камчия" има налични обеми които могат да осигурят непрекъснато, без каквото и да е поскъпване цената на водата, водоподаване и за бургазлии и за варненци от поне 12 месеца.

"Ние в момента изпълняваме проект за 100 милионен проект който включва веднъж, подмяна на водопровода "Златни пясъци", водоснабдителната система на няколко от варненските квартали и целия водопровод по така наречената деривация "Китка". Така ще се намалят водните загуби с енергоефективни помпи, евентуално бъдещо захранване от водните нужди на Варна от деривацията "Китка" за да не доведе това до повишаване на цената на водата."

Заместник- министър Нанков отбеляза, че нито ВиК оператора, нито министъра на регионалното развитие, нито още по малко на околната среда и водите са субектите които могат да определят или коментират цените на водата.

От думите му става ясно, че има независима комисия по енергийно и водно регулиране която е ангажирана и под чийто контрол е цената на водата. Няма съмнение обаче, че ако водата се добива от деривация "Китка" или от карстовите извори чрез изпомпване, това ще доведе до повишаване на цените, тъй като не е гравитачна, както от яз."Камчия"

"Чух някакви спекулации, за увеличение цената на водата във Варна ще стане 5.50 - 6.00 лева. Абсолютни спекулации. Знаем има социална поносимост, основната компонента във формирането цената на водата. Независимият регулатор, КЕВР решава. Но такова рязко, шоково поскъпване е немислимо и няма да има."

В края на тази седмица, заместник -министъра на МРРБ е коментирал с кмета на Варна Иван Портних едно старо обещание, проекта за изграждане на естакада и укрепване на свлачището край сп. "Трифон Зарезан".

До края на годината той стартира като са, осигурени 16 милиона лева за реализацията му. Задължително е, проектът да бъде готов до 2021 година, обеща Нанков.

"Срамота е един от най- живописните пътни участъци на Варна да стои затворен заради свлачище". Той се надява, че след 7-8 месеца активно строителство, пътят отново ще бъде функциониращ. През последните години, по негови думи, само за свлачищата по републиканската пътна мрежа са били заделени 450 милиона лева, съобщи Радио Варна. .

 

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.