Структурата на "Възраждане" във Варна проведе пресконференция на тема анализ на изборните резултати и политически приоритети в 50 Народно събрание.

В нея участваха Николай Костадинов – зам.-председател на Общински съвет гр. Варна, Коста Стоянов – народен представител, Георги Георгиев - зам.-председател на „Възраждане“, Юлиян Губатов - председател на "Възраждане–Варна", Светослав Йорданов – общински съветник.

На местно ниво след изборите „Възраждане“ са втора политическа сила в града и областта – това каза Николай Костадинов и уточни, че местната организация продължава да работи за първото място на следващите избори.

Инж. Коста Стоянов представи приоритетите за област Варна, по които ще работят народните представители на "Възраждане", избрани в 50 Народно събрание. Сред тях са: изграждането на подходяща инфраструктура, доизграждане на автомагистрала "Хемус“ и допълни, че отделените средства в това направление не се усвояват по предназначение, тъй като към момента сторителството и ремонтните дейности вървят бавно, а на места даже не са и започнали. Сред важните транспортни трасета за областта и града е автомагистрала „Черно море“, чието изграждане също е сред приоритетите на народните представители от "Възраждане", проблемът с укрепителните ни брегови съоръжения ремонтът на Аспаруховия мост е друг акцент. Благодарение на „Възраждане“ са отделени средства от бюджета в това направление. Въпреки това към настоящия момент такива ремонтни дейности не са започнати, дори няма и задание за проектиране, което според инж. Коста Стоянов е резултат от липсата на политическа воля и отговорност. Друг приоритет е развитието на пристанище Варна, тема, която е от нациолнално и местно значение.", каза още Коста Стоянов

От „Възраждане“ уточниха, че ще продължат да се борят с основния враг на българите, а именно апатията и безверието, обзело народа ни, и допълниха, че въпреки по-ниската избирателна активност на тези избори спрямо проведените през април 2023 г., организацията е успяла да запази и излъчи отново три мандата, оставайки втора политическа сила за града след ГЕРБ.

Зам.-председателят на Общинския съвет от "Възраждане" - Николай Костадинов, допълни, че преди няколко седмици местната организация официално е поискала оставката на кмета на община Варна Благомир Коцев. Основна причина е, че той не може да се справи с управлението на общината, което показват и резултатите от последните избори, които отчитат срив в доверието сред гражданите към формацията на ПП-ДБ. Това подлага на съмнение легитимността на избрания Благомир Коцев. Костадинов призова кметът на Варна доброволно да си подаде оставката.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.