„С "огромни благодарности" към новото ръководство на МРРБ и АПИ за отношението към Варна! СПИРАТ СЕ ВСИЧКИ РЕМОНТИ НА ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВАРНА, до второ нареждане! Без мотиви, без предварително обявяване......прозрачно управление......пък да му мислят пътуващите по вече ремонтиращите се трасета.....! Поредното безумие , на което сме свидетели през последните няколко месеца!"

Това съобщи в социалните мрежи Председателят на Общински съвет - Варна Тодор Балабанов. Той се позовава на заповедта, която преди броени дни е изпратена от Агенция Пътна инфраструктура, в която се изисква от Областно пътно управление Варна, да бъдат спрени всички видове ремонтни дейности, на територията на областта. След това да се създадат комисии, които да установят възможността за нормална проходимост по пътните участъци.

Работите ще бъдат спрени докато от Областното пътно управление предоставят финансов ресурс за това.

В емоционалния си коментар Тодор Балабанов е категоричен: „Както се казва, да ни е честито!"

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.