От ОУ на МВР - Варна съобщиха, че вчера към 11:00 часа, бащата на малолетна ученичка е потърсил помощ от служителите на РУ- Аксаково. Причината - в центъра на Аксаково на детето му е открадната раницата, в която имало мобилен телефон и малка сума пари.

В резултат на предприетите незабавни оперативни действия извършителките на деянието – жена на 47 години от с. Бозвелийско и друга – 58- годишна от Игнатиево са задържани.

Аксаково, По случая е образувана преписка, предстои повдигане на обвинение.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.