Наркотични вещества са открити в мъже на‭ ‬40,‭ ‬43‭ ‬и‭ ‬45-годишна възраст,‭ ‬известни на МВР, съобщиха от ОДМВР-Варна.

Те били отведени в арестите на‭ ‬Първо и Четвърто РУ преди ден.‭

При направения им обиск,‭ ‬служители на полицията намерили в тях марихуана,‭ ‬хероин и кокаин.‭

По случаите са образувани бързи производства и са докладвани на прокуратурата.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.