С високо съдържание на алкохол в издишания въздух е задържан‭ ‬38-годишен‭ ‬жител на Белослав, съобщиха от ОДМВР-Варна.

Той бил спрян за проверка с дрегер от служители на‭ ‬Четвърто РУ‭ ‬в петък,‭ ‬в родния си град‭ ‬и след установеното нарушение е задържан в ареста до‭ ‬24‭ ‬часа.‭

По случая е образувано бързо производство.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.