От ОД на МВР - Варна, съобщиха, че криминалисти от РУ - Аксаково, са заловили двама жители на Игнатиево на 20 и 29 години и 26-годишен жител на с. Доброглед.

В хода на проверката е установено, че преди две седмици мъжете са извършили кражба на златни накити и малка сума пари от гроб, находящ се в гробищния парк на с. Игнатиево.

Грабителите са разбили бетонна стена, за да осъществят замисленото от тях престъпление.

Задържани в ареста за срок до 24 часа и предстои повдигане на обвинение.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.