Вчера, около 13:20 часа, в района на ул. “Девня“ във Варна, служители на Трето РУ задържали 27-годишен местен жител, известен на МВР, в момент на извършване на опит за кражба на шест капака на отводнителни шахти върху пътното платно.

По информация до момента, мъжът бил засечен, когато с тесла отстранявал един от капаците, а останалите пет били натоварени върху ръчна количка.

По случая е образувано бързо производство и материалите са докладвани на прокуратурата, съобщават от пресцентъра на варненската полиция.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.