От Държавен куклен театър - Варна съобщиха, че тази събота и неделя ще се играят представления при 30% заетост на залата!

Децата ще бъдат посрещнати в напълно безопасна за здравето среда - въздухът, столовете и сцената се дезинфекцират с висок клас бактерицидни лампи с UV лъчение и озон. За да бъде избегнато струпването на много хора, и в двата дни ще се играе едно заглавие от репертоара на театъра: 7-ми и 8-ми ноември от 11.00 ч. - "Сладката Мими и чудните витамини".

Касата на Кукления театър - ул. "Драгоман" 4, ще работи днес, петък от 10.00 до 17.00 ч., а в събота и неделя от 9.00 до 12.30 ч. Билети могат да се купуват и онлайн през сайта на театъра.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.