Операцията е проведена днес на територията на общините Аксаково и Вълчи дол, под наблюдението на прокуратурата.

В рамките на акцията са проверени 408 лица и 307 автомобила. Задържани са 10 лица от криминалния контингент, един от тях - обявен за общодържавно издирване. Сред арестуваните е и водач, управлявал след употреба на алкохол.

Съставени са 12 акта и 13 фиша за различни нарушения. Образувани са едно бързо и едно досъдебно производство. В хода на операцията е получен сигнал, че ръководител дейности „БКС“ към Община Вълчи дол е раздавал парични средства на работници в общинското предприятие срещу значителна лихва. Мъжът е задържан за срок до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство по неотложност и е уведомена окръжната прокуратура, съобщиха от ОД на МВР - Варна.

.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.