Според специалиста доц. Любомира Николаева - Гломб, ръководителят на отдел „Вирусология” в НЦЗПБ, въпреки тенденцията за намаляване на новите случаи на COVID-19, все още не е време мерките да бъдат разхлабени. „През 2021 г. колективният имунитет няма да бъде постигнат. Така се създава необходимостта от производство на много дози от ваксината. Технологично време изисква и убеждението на хората, че трябва да се страхуваме от вируса, а не от ваксината”, уточни доц. Гломб в ефира на сутрешния блок на NOVA TV.

Тя коментира разпространението на вируса у нас, като отчете тенденцията за трайно намаляване на новите случаи „Мисля, че все още не е време за разхлабване на мерките. Някои страни, при спад, си позволиха такова сваляне на ограниченията и веднага се получи…”, коментира специалистът.

Според нея темповете на ваксиниране в страната вървят добре. „Вече имам доста колеги на първа линия, които са имунизирани, и смея да твърдя, че нямат никакви оплаквания, с изключения на стандартното зачервяване на мястото на поставяне”, добави доц. Гломб и допълни, че за ваксината на „Модерна” трябва да знаем, че е достатъчно ефективна. "Хората, които желаят да се ваксинират, на 94% ще изградят имунитет".

Снимка: стоп кадър от NOVA TV

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.