Със спасителна шейна, теглена от джет, спасяват удавници по родното Черноморие. Подобни бордове се използват и в планинското спасяване, обясни пред Радио Варна Велислав Цеков - председател на дружеството на специалистите по водно спасяване. Целта е максимално бързо да се извади пострадалият на брега, улеснени са и спасителите, които се бавят с преодоляването на прибойните вълни, каза още Цеков.

Морето до колене е най-опасно при поява на мъртво течение, предупреждава още Цеков.

През последните дни, когато и времето е много горещо и хората непрекъснато търсят прохлада във водата, не трябва да забравят, че вълните при изтегляне от брега повличат навътре, каза той. Според него най-добрата превенция на инциденти са дисциплината и самодисциплината.

Той припомни, че не трябва да се пренебрегва флаговата сигнализация, а червеният цвят, означава забрана за влизане в морето.

Демонстрации по водно спасяване на градския плаж във Варна, на плаж „Златни пясъци” и на плаж „Камчия” организират от Българския червен кръст във Варна по повод Седмицата на водното спасяване от 19 до 23 юли.

На 23 юли предстои и Научно-практическа конференция по водно спасяване в Музея по история на медицината. За първи път в демонстрациите ще бъде включен и елемент спасяване с т.нар.”борд”, който се тегли от джет.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.