След 20-часова спасителна акция, мъжът, който пропадна в пропаст в планината Беласица, беше спасен от Планинската спасителна служба, предаде bTV. Инцидентът е станал над село Самуилово след връх Конгур.

Теренът е труден и акцията е била много тежка. В спасителната операция участваха голям брой планински спасители от екипите на ПСС в Благоевград и Сандански, съобщи "standartnews.com".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.