Спад от 80% се очаква да регистрират двете ни морски летища Варна и Бургас до края на годината, като заедно е вероятно да достигнат малко над 1 милион пътници, съобщиха от пресслужбата на концесионера.

През октомври Летище Бургас регистрира само 6650 пътника при малко над 30 хил. и 200 през октомври миналата година, което представлява намаление от 78 на сто.

От началото на годината до края на октомври спадът е 86%.

Кацнали са пътници предимно от Великобритания, Австрия, Полша, Израел, Германия, Беларус, Люксембург и София.

Летище Бургас обслужва само една дестинация през този зимен сезон. И това е Лутън, Лондон два пъти седмично.

Летище Варна е регистрирало над 49 хил. пътници спрямо повече от 115 хил. през октомври миналата година, което е намаление от 57 на сто.

От началото на годината до края на октомври спадът е 70% спрямо същия период на миналата година.

Кацнали са пътници предимно от – Германия, София, Великобритания, Израел, Холандия, Австрия, Турция, Чехия, Белгия и Люксембург.

Летище Варна поддържа 17 дестинации в зимното си разписание, допълва БНР.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.