Софийският университет "Св. Климент Охридски" ще проверява за плагиатство Петър Илиев. Това потвърдиха за Агенция "Фокус" от пресцентъра на Алма Матер.

Сигналите за плагиатство са три и ще бъдат разгледани от Етичната комисия на университета. До 14 дни се очаква и крайното решение, уточнява NOVA TV.

Преди дни Петър Илиев отрече да е плагиатствал от научните трудове на колегата си от Юридическия факултет доц. Наталия Киселова. Той обясни, че случаят със съвпаденията на пасажи в книгата му с публикуван по-рано неин труд е от преди шест години, но досега по него се е мълчало.

Илиев видя целенасочена атака в действията срещу него и сметна за умишлено поставянето на въпроса точно около времето, в което президентът трябваше да връчи мандата за съставяне на правителство на „Има такъв народ“. Доц. Наталия Киселова пък коментира, че самата тя е имала намерение да подаде сигнал за плагиатство срещу Илиев преди време, но не го е направила, освен пред СУ и катедрата през 2015 г.

Тя поясни, че е имало два начина, по които казусът да бъде разрешен – да води съдебен процес по реда на Наказателния кодекс, в който случай би могла да получи малко парично обезщетение, или по Закона за авторското право. Киселова обясни, че желанието й е било въпросът да се разреши вътре в катедрата, но след като съмненията за плагиатство придобиха публичност, е счела, че е длъжна да изкаже и своята позиция.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.