Снимка: Пламен Гутинов

Корабособственикът все още не е обявил "Вера Су" за потънало имущество. Това каза капитан Валентин Енчев от ИА "Морска администрация", той посочи, че в четвъртък сутрин се очаква уреждане на правния му статус. Той може да бъде обявен за тотално погубен, тогава ще започне търг за избор на компания, която да го извади. Има и вероятност корабособственикът да предприеме действия по спасяването му, а такава операция не може да бъде извършена по-рано от април заради метеорологичната обстановка, информира Радио Варна.

Държавата също може да се намеси пряко, ако корабът представлява заплаха за околната среда и водите.

Няма изтичане на товар от “Вера Су” в концентрации, които биха замърсили морската среда и биха повлияли на флората и фауната в района, заявиха на брифинг представители Морска администрация.

Три са основните версии за наводняването на плавателни съд. От Морска администрация не отрекоха, че има съмнения корабът да е бил умишлено наводнен.

80% от водата в машинното отделение е нахлула през тежката врата на кърмата заради лошо уплътнение. Машинното отделение се е пълнило с дни. Второ предположение е, че е имало пукнатина на преградата межди машинното отделение и баластните танкове.

За да се провери дали вода е нахлувала само през не добре уплътнената врата, ще бъде извършен експеримент, като бъде изпомпено количеството в машинно.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.