4 637 са новодиагностицираните с коронавирусна инфекция лица у нас през изминалото денонощие. 2 135 от тях са установени с PCR, а 2 502 - с бързи антигенни тестове.

19 497 са общо тестовете, направени през последните 24 часа. От тях 8 466 са PCR, а 11 031 - антигенни. 23,8% от всички изследвани през денонощието проби са дали положителен резултат за коронавирусната инфекция. Това сочат данните в Националната информационна система.

Тревожни са темповете на нарастване на новите случаи на COVID-19 в големите градове на страната. В столицата новодиагностицираните са 1116, както и други 117, установени в Софийска област.

В Бургас новите случаи на COVID-19 са 449, в Пловдив - 362, във Варна - 343, в Стара Загора - 240, в Благоевград - 220, в Шумен - 175, в Плевен - 174, в Русе - 149, в Силистра - 130, във Велико Търново - 126, в Хасково - 125, в Сливен - 115, във Враца - 114, в Ямбол - 94.

Новодиагностицираните в Кюстендил са 84, в Добрич - 73, в Габрово и Смолян - по 64, в Пазарджик - 62, в Перник - 50, в Кърджали и Монтана - по 47, в Ловеч - 40, в Разград - 25, във Видин - 17 и в Търговище - 15.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.