Българската смесената щафета в дисциплината 4 по 100 метра постави нов национален рекорд и завърши на 15-то място в последния ден на европейското първенство по плуване в Будапеща.

Отборът ни в състав Калоян Левтеров, Любомир Епитропов, Йосиф Миладинов и Антъни Иванов финишираха за 3 минути, 37 секунди и 48 стотни.

Така нашите подобриха с 6 секунди и 22 стотни досегашното върхово постижение на страната от 2019-та година, поставено в Казан, съобщава БНР.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.