Новият шеф на Би Би Си Тим Дейви каза на служителите, че не би трябвало да изразяват политическите си възгледи в социалните медии, защото заплашват да навредят на репутацията на безпристрастност на британската радио-телевизионна корпорация, предаде агенция "Ройтерс".

Дейви, който стана генерален директор на Би Би Си във вторник, заяви вчера, че доста голяма част от аудиторията на медийната компания смята, че тя представя събитията от "конкретна перспектива".

"Ако искате да бъдете изразяващ мнение автор на статии или партиен агитатор в социалните медии, това е обоснован избор, но не би трябвало да работите в Би Би Си", каза той в първата си реч пред служителите на медията.

Дейви, който замени на поста Тони Хол, трябва да осигури бъдещето на 98-годишната корпорация в момент, когато нейният модел на финансиране, който включва събиране на такса от всяко гледащо телевизия домакинство във Великобритания, е атакуван от някои депутати.

Той заяви, че не иска "една Би Би Си с абонамент, която служи на малцина", макар да предполага, че това може да работи доста добре в определени части на страната.

Дейви каза, че е ангажиран с обществено финансирана Би Би Си, която обаче трябва да отразява всички политически възгледи във Великобритания и всички възрасти.

Британският министър-председател Борис Джонсън поставя под въпрос дали корпорацията да бъде подкрепяна чрез таксата, като се има предвид увеличаването на абонаментните медийни услуги, а мнозина в неговата Консервативна партия отдавна критикуват Би Би Си, тъй като според тях тя проявява пристрастия към левицата. Други от противоположната страна на политическия спектър също я критикуват в някои отношения за отразяването на събитията.

Дейви каза, че не планира да закрие някои от телевизионните канали или някоя от радиостанциите на Би Би Си, но заяви, че няма да има "линейно разрастване" на корпорацията, а всякакви нови услуги ще трябва да намерят място в съществуващите мрежи. /БТА

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.