От ОД на МВР - Варна съобщиха, че на 15.08.2021 г. в следобедните часове, е извършена проверка на товарен автомобил, превозващ стоки от Турция.

Инспекцията е осъществена със съдействието на служители на Митница-Варна.

В полуремаркето на проверявания камион са открити жена на 19 години и мъж на 22 години. Те били без лични документи и по техни данни са сирийски граждани.

Задържани са за 24 ч. в РУ- Девня. Образувано е досъдебно производство по чл.279 от НК. Предстои съпровождането им и краткосрочно настаняване в специализиран център в град

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.