Снимка: e-Burgas

Стартира мащабна рекламна кампания на България в съседните страни, като целта е да бъде удължен сезонът и да бъдат привлечени повече гости през септември, каза днес служебният министър на туризма Илин Димитров, който се срещна в комплекс "Златни пясъци" с представители на туристическия бранш, съобщи БНР.

По думите му кампанията ще бъде насочена и към вътрешния пазар, за да посетят българите родното си Черноморие. Освен в съседните държави на Балканите, ще бъде направен опит да бъде засилена рекламата на страната ни и в Полша, допълни Димитров.

Той уточни, че в началото на септември се очаква журналистически тур от Германия, което също ще допринесе за популяризирането на страната ни.

Министърът уточни още, че планира да посети съседните ни държави като знак, че България е сигурна страна и гражданите им са желани гости у нас. Димитров допълни, че при срещите си с представителите на сектора води разговор за възможността да бъде създадена единна браншова организация, като ще се ползват най-удачните модели в региона. По думите му предстои да бъде сформирана работна група, която да излезе с предложение как да стане това.

"В момента организациите в сектора са над 200, а ако е единна, тя ще бъде доверен партньор на министерството", аргументира се Димитров и допълни, че засега идеята е да се ползва моделът на Австрия и Хърватска.

Към момента има около 40 на сто ръст на туристите спрямо миналата година, но пак са с 25 процента по-малко в сравнение с 2019 година.

"Спад спрямо 2019 г. - около 25% и ръст спрямо 2021 г. - той е в размер на над 40%. Туристите, които идват повече, това са от Обединеното кралство, израелският турист, повече от Чехия, Полша, като за Обединеното кралство са 140 хиляди до момента, от Чехия и Полша са около 60 хиляди. Имаме и над 50 хиляди руснаци, главно собственици на апартаменти, които правят и невъзможното да стигнат дотук".

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.