Остър словесен спор възникна между френския президент Еманюел Макрон и австрийския канцлер Себастиан Курц по време на срещата на върха на ЕС. Причината е неуважителното поведение на Курц, включително телефонни разговори по време на дискусиите за бюджета, съобщава “Политико”.

В публикацията се казва, че Макрон се скарал с Курц, който често прекъсвал разговора, за да отговори на повикване. “Виждате ли? Не го интересува. Той не слуша другите, в лошо настроение е”, ядосал се френският лидер.

РИА Новости отбелязва, че някои източници съобщават, че Макрон ударил силно по масата, а Курц останал обиден от отношението на френския президент.

По-рано беше съобщено, че представители на водещите държави от ЕС в Брюксел не успяват да се споразумеят за формирането на седемгодишния бюджетен план на блока. Освен това те се провалят и в опита си да договорят фонд за икономическо възстановяване на общността след пандемията. Преговорите бяха блокирани от министър-председателя на Холандия Марк Рюте, който има „своето виждане как да се управлява възстановителния фонд“, допълва “БГНЕС”.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.