Снимка: ЕРА/БГНЕС
Посланикът на България в Турция Ангел Чолаков съобщи, че има един българин в Искендерун, с когото не е установен контакт, съобщава bTV.

По думите на Чолаков мъжът има двойно гражданство - българско и турско и живее в един от разрушените блокове. В момента семейството му и други българи се опитват да установят връзка с него, но такава още няма.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.