От ОД на МВР във Варна съобщиха, че на 09.02.2021 г., около 15:15 ч., в двор на жилищна кооперация на бул.“Сливница“ неизвестно лице е стреляло с все още неустановено пневматично оръжие.

При стрелбата е наранило в задната част на дясното рамо 38-годишен мъж от Варна и така му е причинена лека телесна повреда.

Пострадалият е прегледан в болница, оказана му е медицинска помощ и е насочен за домашно лечение.

По случая е образувано досъдебно производство, работата по установяването на извършителя на деянието продължава.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.