Жената, починала няколко часа след имунизация, не е била включена в списък на лекари и не си е правила електронна регистрация. От РЗИ-Пловдив продължават с проверката на трагичния случай.

Според здравния министър проф. Костадин Ангелов след резултатите от разследването имунизацията с AstraZeneca у нас ще продължи.

Жената не единствената със сърдечни заболявания, която е имунизирана със същата ваксина. Никой от тях обаче не се е оплакал от странични нежелани реакции, освен познатите досега.

Напълно спазен е протоколът при ваксинацията на починалата 57-годишна жена, твърдят здравните власти. Няма допусната грешка от страна на кардиоложката, поставила ваксината.

„Тя е направила всичко, което трябва, за всеки който има хронични заболявания, преди да се ваксинира. Направени са всички възможни изследвания, за да прецени дали е годна”, обясни директорът на РЗИ-Пловдив д-р Ваня Танчева - Манчева пред NOVA TV.

Кардиологът доктор Мария Ганчевска и днес отказа да застане пред камерата. Обясни, че поставила инжекцията на жената след като обстойният преглед не показал нищо притеснително. Починалата е престояла е в кабинета ѝ 15 минути и си е тръгнала без оплаквания.

„В хода на прегледа е имало коментар по отношение на това дали тя е необходимо да бъде имунизирана. Лекарят оценява състоянието ѝ към този момент като стабилно и препоръчва, че може да бъде извършена имунизация”, посочи главният секретар на РЗИ-Пловдив д-р Сийка Димчева.

Заместник-председателят на Лекарския съюз и член на Националния оперативен щаб Николай Брънзалов е убеден, че няма връзка между ваксината и смъртта на жената. Той посочи, че медицината не може да даде 100% гаранция при кой пациент какво ще се случи.

„Жената е починала от остра сърдечна недостатъчност с наличие на белодробен оток, без данни на този етап от тромбози”, добави секретарят на РЗИ-Пловдив.

Близките на жената заявиха, че ще търсят правата си в съда и отказаха коментар.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.