Френското правителство затяга мерките срещу разпространението на COVID-19 в още четири града.

От утре Лион, Лил, Гренобъл и Сент-Етиен стават зони с най-висока степен на опасност от зараза.

Баровете и ресторантите ще затворят по примера на Париж и Марсилия. Ограниченията са заради рекордното увеличение на случаите на коронавируса във Франция. Страната обяви максимално ниво на предупреждение за опасност, след като броя на инфекциите надхвърли 250 заразени на сто хиляди души население, съобщи БНТ.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.