От 03 ноември 2022 година Арт Галерия Ларго има честта и удоволствието да представи за първи път в своите изложбени салони големия майстор на графиката Димо Колибаров. Бургаският художник не е показвал своя самостоятелна изложба във Варна повече от 20 години и несъмнено неговото представяне ще бъде истински празник за ценителите на графиката в морската столица.

Експозицията се нарича „Фрагменти от една мечта“ и представя 35 графики от три цикъла, създадени в последните четири години.

Цикълът „Пътуване“ е от 2019 година, „Забравени думи“ е от 2021 година, а най-новия цикъл е „Градски фрагменти“ от 2022 година, който е вдъхновил автора за заглавието на изложбата. Несъмнено гръбнакът на експозицията са именно графиките от цикъла „Градски фрагменти“, представляващи портрети на къщи и портрети на лодки.

„Портретите“ са на конкретни бургаски сгради – стари, аристократични, достолепни, маркирани с белезите на времето. Портретите на лодки също са на конкретни, реални гемии, които художникът с хъса на изследовател е откривал в гробищата за стари лодки край морския град. И лека-полека серията с „портрети“ се е оформила и е намерила своя материален израз върху графичния лист. С тези „снимки“ от миналото бургаският художник, като един мъдрец от приказките, ни разказва тихо и ненатрапчиво забравени истории за една несъществуваща вече реалност. За това колко ненужно забързан е живота ни, за това колко бързо се променя всичко около нас, за бързия бяг на времето, който не ни оставя време да осмислим промяната.

Във всяка от творбите има една застиналост, статичност – лодките са изтеглени на брега, покрити, извадени от употреба завинаги, къщите са с празни балкони и прозорци, лишени от човешко присъствие, с олющени, пропукани фасади, обрасли с мидички.

Целият цикъл навява самота, меланхолия, носталгия. Но в същия момент творбите на доц. Колибаров са и като едно обяснение в любов към миналото, което носи в себе си парченца история, юношески спомени и фрагменти от нашите мечти.

Особено любопитно в настоящата изложба е, че всяка от 14-те творби от цикъла „Градски фрагменти“, изпълнени в техниките офорт и акватинта, включва по два отпечатъка от две плочи – една плоча с образ на къща и една с образ на лодка. Така, както споделя авторът, комбинациите са безкрайни, защото при всеки нов отпечатък всяка лодка би могла да е „спътник“ на друга къща от 14-те, които авторът е създал.

Целият цикъл е като един танц- танц, в който участниците могат да разместят местата си и изобразената картина да се промени напълно. Така ще ги възприеме и зрителят на настоящата изложба. Един меланхоличен поглед към променящото се лице на морския град, към изчезващите образи на рибарските лодки и пристани, приютявали не само лодки, но и човешки мечти.

Откриването ще стане с участието на автора на 3 ноември 2022 г. от 18:00 часа в Зала 1 на Арт Галерия Ларго и ще остане до 23 ноември.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.