Във вторник, 21 май, ще се проведе Събора на град Бяла.

Програмата на събитието е следната:

12:00 часа - Парк "Старата чешма"
Водосвет и раздаване на курбан за здраве. Заповядайте да се включите в тази стара традиция за здравето на всички наши съграждани.

18:00 часа - Благотворителен концерт на самодейците в Община Бяла за набиране на средства за реставриране на икони от църквата "Света Параскева". Участие в концерта ще вземат: ФТС "Беленче", ТС "Бяла" и ТС "Хороигралци Аспрос" с ръководители Зоя Георгиева и Никола Николов, Гайдарска група при НЧ "Пробуда" - Бяла с ръководител Красимир Георгиев – Сидера, Възпитаници на цирково училище "13 метра" с ръководители Елена и Сергей Смирнови, Група за автентичен фолклор "Дюлинска младост" село Дюлино с ръководител Върба Гочева, Група за автентичен фолклор към читалише "Васил Левски" село Господиново с ръководител Нели Илиева.

Участието на талантливи самодейци ще зарадва посетителите на събора с неповторими музикални и танцови изяви.

За принасяне на курбан за здраве се набират средства в дарителски урни, разположени в търговски обекти в централната част на града и в сградата на Общинска администрация. Ако желаете да направите по-голямо дарение, може да го направите в стая №2 на първи етаж в сградата на общинска администрация. Този ритуал се изпълнява за здравето и благоденствието на жителите на града.
Временните търговски обекти (сергии) ще бъдат разположени по улица „Черноморка“ в платното за движение в посока „Централен плаж“.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.