Административно наказание „глоба“ получи 30-годишна, набавяла си доходи по неморален начин на стария път от Варна за Бургас.

30-годишната труженичка на свободната любов е от Търговище и е установено, че предлага сексуални услуги, а това е наказуемо по чл. 329, ал. 1 от Наказателния кодекс, съобщават магистратите. За периода от 11 юни до 1 октомври тази година нееднократно, общо пет пъти, подсъдимата е била засичана да предлага своите услуги на клиенти, като органите на полицията са й връчвали предупредителни протоколи да не се занимава с подобна дейност.

Въпреки това, на 1 октомври тази година в спрян автомобил край отбивка в местност „Крушките“, подсъдимата отново е била хваната да проституира.

Жената е неосъждана. В бързо производство, по внесено от прокуратурата постановление, съдът я освободи от наказателна отговорност, като й наложи административно наказание – глоба, в размер на 1000 лева. Решението на Районен съд – Варна подлежи на обжалване в 15-дневен срок.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.