Слави Трифонов оттегля кандидатурата за министър-председател на Николай Василев, гласи съобщение публикувано във фейсбук страницата на Трифонов. По думите му след изборите е предложил проектокабинет, съставен само от високообразовани професионалисти и с ясни приоритети. А изборът му премиер да бъде икономиста Николай Василев, е защото е човек с опит в политиката, в държавната администрация и в реалния бизнес.

Лидерът на "Има такъв народ" коментира, че срещу Василев има негативно отношение от страна на медии и политици и че той е нарочен за проводник на ДПС, "твърдение, което няма нищо общо с истината."

"Ние, като партия спечелила изминалите избори, ще предложим съвсем скоро нов министър-председател с ревизиран състав на Министерски съвет. И понеже вярвам, че всичко трябва да се случва публично пред вашите очи, утре в БТА, точно в 13 часа, част от политическото ръководство на „Има такъв народ“, заедно с г-н Николай Василев, ще дадат пресконференция, на която ще отговорят на всички въпроси на всички журналисти.

Силата е в истината.", завършва думите си Слави Трифонов

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.