Победителят в 25-тия конкурс „Сувенири” на Международния панаир на занаятите и изкуствата т.г. е Габи Коруджикова от София - майстор на художествената обработка на стъкло.

На второ място е сувенирът на Стела Велкова от Варна, а на трето място бе класиран Румен Милков от гр. Мъглиж, обл.Стара Загора.

За първи път конкурсът се проведе изцяло онлайн. Това се оказа изключително успешен формат, защото участниците са много и от много градове и села в България, отчитат организаторите.

147 сувенира се състезаваха в тази надпревара. 2 832 души дадоха своя вот от 4 до 16 август. На 17 август бяха обявени номинираните 15 сувенира.

Авторите на номинираните сувенири са: Кирилка Асенова - гр. Шумен, Веска Илиева - гр. Търговище, Теодор Опренов - гр. София, Таня Георгиева- гр. Бургас, Галина Гавраилова - гр. Бургас, Диана Среброва - Раданова - гр. Варна, Красимир Сивов - гр. Велико Търново, Станимир Манойлов - гр. Сливен, Елена Грозева - гр. Варна, Стела Велкова - гр. Варна, Стела Василева - гр. Троян, Румяна Рангелова - гр. Варна, Габи Коруджикова - гр. София, Елена Петрова - гр. София, Румен Милков - гр. Мъглиж.

Победителката Габи Коруджикова печели за втори път награда от варненския "Панаир на занаятите", първата бе преди шест години, когато взема приза за „Млад автор” в направление „Скулптура”.

Тя е завършила Националната художествена академия, специалност „Дизайн на порцелан и стъкло”, но споделя че е научила най-много от баща си Борислав Коруджиков, който също обработва стъкло.

Сега тя спечели със скулптурата „Продължение на музиката” и олицетворява сол ключ. Това е втора скулптура по темата – първата се казва „Музиката” и олицетворява цигулка. Влечението към музиката не е случайно, Габи шест години е свирила на пиано и любовта й към това изкуство продължава.

Панаирът на занаятите продължава и утре.Тогава ще бъде обявен носителят на Голямата награда за съхранение и развитие на българските занаяти и изкуства, съобщиха организаторите,цитирани от  "Радио Варна".

Снимки: личен архив на Габи Коруджикова

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.