На 07.07.2021 г. почина инж. Коста Костадинов, дългогодишен технически директор на Драматичен театър „Стоян Бъчваров“ и пръв технически директор на Театрално-музикален продуцентски център Варна. Опелото ще се извърши на 09.07.2021 г. от 10.00 часа в Параклиса на Централните гробища във Варна.

Роден в Балчик, завършил ВМЕИ със специалност Технология на машиностроенето и металите, инж. Коста Костадинов работи в Института по химическо машиностроене във Варна и на други места, но истинското си призвание намира в театъра.

Той е заместник-директор по производствено-техническата дейност в ДТ „Стоян Бъчваров” (2000-2010) и в Театрално-музикален продуцентски център Варна (2010-2016).

Ерудицията, високият професионализъм и прецизността при изпълнение на технически сложни постановки бяха характерни черти за инж. Коста Костадинов. Той изведе Варненския драматичен театър в периода 2001-2016 г. на най-високото национално ниво, за което свидетелстват многобройните награди за майсторско техническо осъществяване, присъдени на театъра от Съюза на артистите в България.

Инж. Коста Костадинов има изключителни заслуги за техническата реализация на „Двубой“ от Иван Вазов, реж. Костадин Бандутов, „Учителят или Сянка върху дъската“ от Жан-Пиер Дюпан, реж. Станчо Станчев, „Мяра за мяра” от Шекспир, реж. Красимир Спасов, „Хамлет” от Шекспир, реж. Вили Цанков, „Рондо” от Артур Шницлер, реж. Пламен Марков, както и за постановките на Явор Гърдев: „Бастард“ по текстове на Шекспир, Дюренмат, Адсон де Мутие-ан-Дер, „Марат/Сад“ от Петер Вайс, „Крум“ от Ханох Левин“, „Пухеният“ от Мартин Макдона и „Калигула“ от Албер Камю.

В първата българска постановка на „Фауст“ от Гьоте, реж. Лилия Абаджиева, инж. Коста Костадинов за пръв път използва лазерна техника в театрално представление.

Ще го запомним както с неоспоримия му принос за развитието на нашия театър, така и с организационния му талант. Той всяваше респект с умението си не само да открива решения на най-трудните проблеми, но и да намира съмишленици за осъществяването им в театъра и извън него.

За инж. Коста Костадинов театърът беше творчество във всичко – от дребния технически детайл до разтърсващия актьорски монолог.

Това беше стилът на работа и живот на инж. Коста Костадинов.
С него той остава в паметта на театъра! И в нашата памет!
Почивай в мир, Коста!

От екипа на Театрално-музикален продуцентски център Варна
ДТ „Стоян Бъчваров & Държавна опера Варна

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.