В случай, че Европейският съюз позволи македонският език да бъде пречка по пътя на нашата евроинтеграция, няма да заслужава определението „европейски” в своето име. Не знам дали ще можем да вярваме на такъв Европейски съюз, заяви днес в Прилеп вицепремиерът по европейски въпроси и бивш министър на външните работи на Македония Никола Димитров.

„Смятам, че е неевропейско предизвикателството за македонския език да се превърне в пречка за нашето европейско бъдеще и интеграция. Ако ЕС допусне това по някакъв начин да бъде пречка, тогава той няма да заслужава прилагателното в името си „европейски“ и не знам дали можем да вярваме в такъв Европейски съюз.

Трябва да се прояви мъдрост и уважение, няма приятелство без взаимно уважение. Всички, които искат да бъдат близки и приятели на македонския народ, трябва да приемат кои сме ние и какъв език говорим, а ние говорим македонски език”, каза вицепремиерът.

Той подчерта отново, че без уважение не може да се развиват близки отношения и приятелство. Никой друг, нито една съседна или по-отдалечена държава няма право да се меси в правото на самоопределение на Македония, заяви Димитров.

По повод днешния празник в страната – Деня на народното въстание, вицепремиерът написа в профила си във Фейсбук, че борбата за „свещената народна свобода” срещу най-тъмната страница от историята – фашизма, е „една от най-важните битки на нашите предци”.

„Те ни завещаха държава. Първата цел на нашата борба като наследници на Илинден и АСНОМ беше да укрепим и дадем сигурност на страната посредством членство в НАТО”, написа той. Сега предстои да се изгради европейски начин на живот в Република Северна Македония, за да има просперираща държава и силна икономика, пише "standartnews.com".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.