Във Варна официално беше даден стартът на регата "3 март", която се явява и ДП в клас ЯЛ-6. Стартът е даден, но на практика участниците не могат да стартират поради казус между двата варненски клуба "Черно море Бриз" /ветроходство/ и "Черно море" /кану каяк/, съобщава Радио Варна.

Оказа се, че клубът по кану каяк е оградил неправомерно голямо пространство, което отнема част от акваторията на ветроходния клуб. Част от съдийските кораби не могат да бъдат използвани по тази причина, а участниците няма къде да разположат лодките си.

Чака се полиция на място за да реши проблемът. Това обяви при откриването президентът на родната федерация по ветроходство Росен Марангозов пред всички участници. Иначе гости на регатата бяха главните инспектори от дирекция "Спорт" Георги Арнаудов и Данчо Илиев. Регатата трябва да завърши на 3 март.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.