Снимка: БГНЕС

Служителите на Националния институт по метеорология и хидрология са в протестна готовност. Те не са получавали увеличение на заплатите от две години, съобщи БНР.

В новия бюджет липсва актуализация на средствата, които са необходими за издържане на дейността на Хидрометеорологичната служба, посочи Анастасия Стойчева, ръководител на отдел "Метеорологични прогнози“ в НИМХ.

В НИМХ дори се е стигнало до намаляване на щатни бройки, отбеляза Стойчева.

"Ние бяхме с 724 щатни бройки. Десет от тях отиват в Министерството на околната среда и водите, за да се създаде дирекция "Политики по изменение на климата“. Да се взимат бройки от национална научна организация с оперативна дейност и да се прехвърлят, за да се развива административно звено в министерство - това е повече от съмнително управленско решение", каза още тя.

Стойчева обясни, че има трудности с привличането на млади хора. "Началните заплати, на които имаме възможност да назначаваме млади хора, са изключително ниски – от порядъка на 1200 до 1500 лв.", коментира тя и допълни, че няма "особен диалог с управляващите".

Анастасия Стойчева каза още: "Няма да изчакаме твърде дълго. В близките една-две седмици ще започнем с протестни съобщения. Надявам се, че няма да се стигне до там, че да организираме ефективни протести пред министерството. Не е нормално да се принуждават учени да ходят и да скандират под каквито и да са прозорци“.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.