Подкрепата за засегнатия от пандемията бизнес трябва да продължи, заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров в „Денят започва с Георги Любенов“ по БНТ. По думите му, не е отпаднала необходимостта от подкрепа за пострадалия бизнес.

„Целият туризъм към момента, макар и да се възстановява спрямо 2020 година, е на не повече от 40-50% от 2019 година като заявки за заетост и т.н. Градският транспорт пострада много миналата и тази година“. Димитров изрази несъгласие с думите на финансовия и икономическия министър, които смятат, че не е необходима подкрепа за възстановяване на икономиката: „Говорим за бизнеси, които са асиметрично засегнати и точно там трябва подкрепа. Те са 4 – 5, които имат крещяща нужда от подкрепа“. Той даде пример с германския модел, в който държавата плаща на засегнатите само за часовете, които не се работи.

Неговото мнение е, че допълнителните мерки трябва да бъдат финансирани с допълнителни средства, включително заеми.

„Мисля, че не е най-важното ревизията. Ако някой е крал, да си ходи. Но най-важна е подкрепата. Трябва да бъдат намерени средства за предприятията. Около 300 000 души бяха подкрепени. Ако те останат без работа, безработицата ще се вдигне", каза председателят на КНСБ. Той изрази мнение, че е умерен оптимист за съставяне на правителство, за да бъдат поставени на масата социалните въпроси.

Още в края на април нашето мнение беше, че се налага актуализация на бюджета и с течение на времето това се доказа много ясно, каза още Димитров.

„Веднъж дадени 50-те лв. пенсионерът ги счита като част от своята пенсия. Той ги очаква. Ще има бунт, ако тези пари е махнат. Не мисля, че някой ще има куража да ги махне“, каза той. Според него мярката за подкрепата на заетостта - 60:40, 80:20, „Запази ме“ - парите за тези инициативи също не са налични. Не на последно място това са мерките за подкрепа на хората на първа линия. Твърди се, че средства за тези мерки има до края на юни, но след това въпросът стои нерешен“, отбеляза Димитров.

По думите му преизчисляването на пенсиите е вредно и несправедливо: „Опитваме се да прехвърлим проблема от болната глава на здравата“. Също така трябва да падне таванът на пенсиите и всяка година, в която човек е работил, да тежи повече.

Снимка: БГНЕС 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.