Синът на Георги Аспарухов - Гунди - Андрей Аспарухов, започна да търси постоянни дарители, които да помагат на "Левски". Усилията му са насочени основно към хора, живеещи извън България, съобщи "Дневник".

Целта е да събере 1000 съмишленици, които чрез месечен абонамент от 20 долара да подпомагат детско-юношеската школа на изпадналия в тежко положение "Левски". Кампанията, наречена "1000 за "Левски", е организирана в платформата "Хелп карма".

"Разбира се, всеки желаещ да се включи в подкрепа на развитието на младежкия отбор на клуба е добре дошъл. Колкото повече хора знаят, толкова повече средства ще се съберат. Аз съм се ангажирал с "1000 за "Левски" с цел да намерим 1000 дарители извън България, които да осигурят $20 на месец за школата. Сумата, която гоним не е малка и затова насочвам усилията си основно към тази кампания", каза Андрей Аспарухов, цитиран от сайта на сините.

"Левски" благодари на сина на легендата Георги Аспарухов "за това, че отново се превръща в пример за всеотдайна любов към клуба и с действията си обединява и вдъхновява синята общност".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.