"а всички е ясно, че е време за промяна. Не толкова на личности, колкото на стила на управление и политически практики. Не можем и не бива да затворим очи пред множеството нередности във функционирането на администрацията. Не можем да подминем и очебийни корупционни явления или необходимостта от модернизация в съдебната власт."

Това написа в обръщение по повод Деня на Независимостта бившият премиер Симеон Сакскобургготски.

Той посочва, че е от огромно значение да не бъде заблуждавана Европа чрез потулване на тромавото и неефективно усвояване на кохезионните фондове и да не украсяват докладите за напредък в дадена област. Според Сакскобургготски недоволните протестиращи имат право да искат промяна и управляващите е редно да отговорят с адекватни мерки. "Ако просто се смени един кабинет с друг, без обаче да се премахнат вредните политически практики, които опорочават демократичния процес у нас, дълго време ще губим енергия в политически кризи", е неговото мнение.

Бившият премиер не скрива, че идеалният вариант, даващ стабилност на една държава, е завършване на мандата на редовно избран парламент и правителство, но когато гражданите считат, че е нарушен общественият договор с управляващите за спазване на демократичните правила, те са в правото си да излязат да протестират. Сакскобургготски отбелязва факта, че голям процент от протестиращите са млади хора, а много от тях протестират и в чужбина.

"Чувам, че те не би трябвало да имат мнение за процесите у нас, но забравяме, че повечето от тях подпомагат финансово семействата си тук, които трудно биха преживявали сами с размера на една българска пенсия. Реално тези хора допринасят за държавата и нейните финанси, и то немалко. Като бивш изгнаник винаги съм апелирал сред българските общности в чужбина за по-скорошното им завръщане в Родината, която се нуждае от тях. Ще ги върнем ли, като им казваме, че тяхното мнение е без значение?", казва още той

Бившият премиер отбелязва, че в сегашната ситуация има провокативни интереси, но въпреки това многодневните протести изразяват обществени настроения, в които управляващите е редно да се вслушат, съобщава "Дневник".

"Общественото негодувание е коректив на управлението и начин гражданите да изразят исканията си. Възможността да се чуят различни мнения, свободно да изразяваме различни тези е привилегия на демокрацията", посочва той и допълва: "Заглушаването на критичните гласове е типично за тоталитарните режими, които ние преживяхме, осъдихме и оставихме с радост назад."

Снимка: "Дневник"

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.