Със заповеди на министър-председателя Стефан Янев са назначени нови заместник областни управители.

Силвия Александрова и Георги Георгиев са назначени за заместник областни управители на Област Варна. Силвия Александрова притежава висше икономическо образование. Заемала е ръководни позиции в сферата на производството, търговията и туризма.

Георги Георгиев е завършил ВВМУ „Никола Йонков Вапцаров“, специалност „Корабоводене за ВМС“. От 1997 г. до 2019 г. е офицер от Военноморските сили.

За заместник областен управител на Област Благоевград е назначен Слави Христов. Притежава висше педагогическо образование. През периода 2015 г. - 2019 г. е бил общински съветник в община Кочериново, а преди това – общински съветник в община Родопи.

Назначени са двама заместник областни управители на Област Бургас - Божан Божанов и Асен Бонджев. Божан Божанов има висше юридическо образование. От 2003 г. до 2007 г. е бил кмет на кметство Ветрен, а от 2007 г. е адвокат в областта на гражданското и търговско право. Асен Бонджев е магистър по право. През периода 2011 г. – 2014 г. е бил помощник-нотариус, след което работи в частния сектор.

За заместник областни управители на Област Велико Търново са назначени Станислав Николов и Габриела Шилкова. Станислав Николов е магистър по право. Бил е адвокатски сътрудник, юрисконсулт и ръководител в частна компания. Габриела Шилкова е магистър по право. Работила е в сферата на търговията.

Шишман Чаушев е назначен за заместник областен управител на Област Видин. Той е магистър по икономика. Работил е в структурите на НАП, „Булгаргаз“ ЕАД, „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, ТЕЦ Варна ЕАД.

Назначени са двама заместник областни управители на Област Враца – Милчо Стефанов и Борислав Борисов. Милчо Стефанов е магистър зооинженер. През периода 2007 г. – 2018 г. е работил в ТД „Държавен резерв“ – Враца. Борислав Борисов е завършил Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов. Заемал е ръководни позиции в различни банкови институции.

Кристина Сидорова и Стилияна Събева-Тинчева са назначени за заместник областни управители на Област Габрово. Кристина Сидорова е магистър по стопанско управление. Била е народен представител в 44-то Народно събрание. Стилияна Събева-Тинчева е завършила Стопанската академия в гр. Свищов. През периода 2003 г. – 2007 г. е била заместник-кмет на община Габрово.

Здравко Здравков и Галин Господинов са назначени за заместник областни управители на Област Добрич. Здравков има натрупан управленски опит в частния сектор в сферата на селското стопанство от 2010 г. до настоящия момент, а преди това е бил мениджър в сектора на недвижимите имоти. Има придобита степен магистър по две специалности от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Преди назначаването си за заместник областен управител на Област Добрич, от 2018 г. досега Галин Господинов е началник отдел и главен юрисконсулт в Регионалното управление по образование в Добрич. Притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ по право от Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, а в Стопанската академия „Димитър А. Ценов“ в Свищов придобива магистърска степен по „Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия“.

За заместник областни управители на Област Кърджали са назначени Бисер Николов и Павел Гатев. Николов е заемал поста областен управител на Кърджали в периода юни 2013 г. – декември 2014 г. Притежава магистърска степен по две специалности – съответно от УНСС и от Русенския университет „Ангел Кънчев“. Павел Гатев е работил дълги години в системата на МВР като в периода 1993 г. – 1995 г. е началник на РУ на МВР Подкова, от 1995 г. до 1999 г. е заместник-началник на РУ на МВР Кърджали, след което 9 години е заместник-началник на РУ на МВР Момчилград. От 2011 г. досега Гатев е адвокат в Адвокатска колегия Кърджали.

Георги Илинов и Йордан Гогев са новите заместник областни управители на Област Кюстендил. Илинов има натрупан дългогодишен опит в структурата на митниците като от октомври 1997 г. до ноември 2006 г. е началник на митнически пункт Олтоманци, а през 2009 г. е и.д. началник на Митница Кюстендил, след което работи в частния сектор. Завършил е Техническия университет в София. Йордан Гогев е офицер на различни командни длъжности в системата на Министерството на отбраната в периода 1985 г. – 2003 г. От 2006 г. до 2017 г. последователно е бил ръководител на направление и ръководител на отдел продажби във ВиК Кюстендил. Завършил е Висшето народно военно артилерийско училище в Шумен и Военната академия „Г. С. Раковски“ в София.

Милко Недялков е назначен за заместник областен управител на Област Ловеч. В периода 2003 г. – 2011 г. е бил председател на Общински съвет – Ловеч, а от юни 2013 г. до ноември 2014 г. - областен управител на област Ловеч. Бил е и народен представител в 44-ото Народно събрание. По професия е журналист.

Латинка Симова е назначена за заместник областен управител на Област Монтана. Дълги години е работила в сферата на образованието като от 1998 г. до 2008 г. е помощник-директор по учебната дейност на Средно общообразователно училище „Иван Вазов“ в град Вършец, три години е на поста директор на дирекция в Община Вършец, а от февруари 2012 г. до ноември 2015 г. е директор на дирекция „Административно-правни дейности“ в Община Враца.

Новите заместник областни управители на Област Пазарджик са Стоян Парпулов и Тодор Джамбов. Парпулов работи като адвокат в Адвокатска колегия Пазарджик от октомври 1991 г. до настоящия момент, преди това в продължение на пет години е старши асистент в Катедра „Правни науки“ в Академията на МВР в София. Бил е и следовател в ОУ на МВР Пазарджик, както и председател на Общински съвет-Пазарджик в периода 1995 г. – 1999 г. Преди назначаването си за заместник областен управител на Пазарджик от 2016 г. до настоящия момент Тодор Джамбов е директор на Професионалната гимназия по химични и хранителни технологии в Пазарджик. Висшето си образование получава в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Ваня Савова-Цветанова и Иван Петков са назначени за заместник областни управители на Област Плевен. Ваня Савова-Цветанова е работила последователно като младши съдия в окръжния съд-Плевен, прокурор в районна, окръжна, върховна административна и 10 години във Върховна касационна прокуратура. Висшето си образование е завършила в СУ „Св. Климент Охридски“. Иван Петков в периода 2009-2020 г. е бил началник на затвора в град Плевен. Притежава образователно квалификационна степен „магистър“ по специалността „Педагогика“ от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“.

За заместник областен управители на Област Пловдив са назначени Даниела Николова-Кършева и Иванка Петкова. Даниела Николова-Кършева дълги години е била адвокат, а в периода 2017-2018 е била заместник-директор на РЗОК – Пловдив. Юридическото си образование е завършила в ПУ ‚Паисий Хилендарски“. През 2013-2014 г. Иванка Петкова е била заместник областен управител на Област Пловдив. По образование е инженер-агроном.

Найден Късов и Драгомир Златев са назначени за заместник областни управители на Област Разград. Найден Късов от 2011 г. до 2019 г. е бил заместник-кмет в община „Цар Калоян“ с ресор „Социални дейности и Образование“. Завършил е НСА „Васил Левски“ – София. Драгомир Златев е магистър по икономика, бил е зам.-кмет на община Саумил, работил е също в администрацията на Община Разград.

Синан Хебибов и Стефка Караколева са новите заместник областни управители на Област Русе. Синан Хебибов е завършил СА „Д. А. Ценов“ – Свищов. Хебибов има дългогодишен управленски опит в частни компании в сферата на пенсионното осигуряване и застраховането. Стефка Караколева е главен асистент в Русенския университет „Ангел Кънчев“. Преподавател е по висша математика, компютърни системи за текстообработка, изчисления и визуализация. Автор е на множество електронни учебници.

Минчо Йорданов е назначен за заместник областен управител на Област Силистра. Работил е дълги години в системата на МВР и ДАНС. Висшето си образование е завършил във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“.

За заместник областен управител на Област Смолян е назначен Младен Исаев. В периода между 2011-2015 г. е бил председател на Общинския съвет в Девин. Бил е също така помощник-директор на СОУ „Христо Ботев“ в гр. Девин. Завършил е НСА – София.

Ивайло Венков и Валери Симеонов са новоназначените заместник областни управители на Област Търговище. Ивайло Венков е магистър по право, работил е в частния сектор. Валери Симеонов е работил в администрацията на Община Търговище, а в периода февруари-май 2017 г. е бил областен управител на Област Търговище.

Заместник областни управители на Област Хасково стават Мартин Узунов и Виолета Желева. Мартин Узунов завършва висшето си образование в УНСС. В периода 2006-2008 е бил съветник на министъра на отбраната, работил е също така в Министерството на външните работи. Виолета Желева е била народен представител в 44-то Народно събрание. Завършила е СУ „Св. Климент Охридски“.

Антоний Андонов е назначен за заместник областен управител на Област Сливен. Работил с в системата на МВР и ДАНС. Завършил е ВУ „Васил Левски“ в гр. Велико Търново. Поста си на заместник областен управител на Област Сливен запазва Димитринка Петкова.

Ива Борисова е назначена за заместник областен управител на Област Перник. Била е дългогодишен служител в общинската администрация на Ковачевци. Висшето си образование е завършила в СУ „Св. Климент Охридски“. Поста си на заместник областен управител на Област Перник запазва Иво Иванов.

За заместник областни управители на Област София са назначени Цветелин Софрониев и Димитър Иванов. Поста си на заместник областен управител на област София запазва Живка Такева-Първанова. Цветелин Софрониев от 2019 г. досега е заемал длъжността заместник-кмет на Район „Изгрев“ – Столична община. Притежава юридическо образование от СУ „Св. Климент Охридски“. Димитър Иванов от 2012 г. досега е работил в частния сектор, в сферата на търговията. Предходни години е работил в системата на МВР и МО. Завършил е УНСС и НСА.

Заместник областни управители на Софийска област стават Аглика Главчева, Стелиан Донев и Дарина Николаева. Аглика Главчева от 2004 г. до 2009 г. е била директор на Териториална дирекция София на ИА „Социални дейности на МО“, след което работи в частния сектор. Притежава образователно квалификационна степен „магистър“ по специалността „Маркетинг“ от УНСС. Дарина Николаева 15 години е адвокат в Софийската адвокатска колегия. Юридическото си образование е получила от Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Стелиан Донев е работил дълги години в системата на МВР. Завършил е ВТУ „Тодор Каблешков“ – София.

Стефан Славов е назначен за заместник областен управител на Област Стара Загора. Дълги години е работил в частния сектор, притежава управленски опит като мениджър на инвестиционни проекти. Висшето си образование е получил в Техническия университет в Габрово. Димитър Драчев запазва поста си на заместник областен управител на Област Стара Загора.

За заместник областни управители на Област Шумен са назначени Албена Бабева-Сланева и Сашо Евлогиев. Албена Бабева-Сланева е била дългогодишен служител в общинската администрация в Шумен. Притежава образователно квалификационна степен „магистър“ по специалността „Българска филология“ от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Сашо Евлогиев е дългогодишен преподавател в Националния военен университет „Васил Левски“, бил е декан на Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“. Висшето си образование е завършил в същия университет.

Драгомир Димитров и Светослав Стоев са назначени за заместник областни управители на Област Ямбол. Драгомир Димитров е заемал последователно длъжността главен секретар първо в Община Ямбол, а след това - в Областна администрация Ямбол, съответно от 2004 г. до 2007 г. и от 2007 г. до 2009 г. След този период работи в частния сектор. Притежава образователно квалификационна степен „магистър“ по специалността „Счетоводство и контрол“ от ВУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Велико Търново. Светослав Стоев е работил в Областно пътно управление – Ямбол, бил е също ръководител на звено „Благоустройство и комунално стопанство“ в Община Тунджа. Завършил е УАСГ-София.

Досегашните заместник областни управители, които не запазват постовете си, са освободени от длъжност.

 

 

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.