Над‭ ‬150‭ ‬гайдари пристигат в Нови пазар за участие в XXII Национален конкурс за гайдари и инструментални камерни състави‭ “‬Вълшебни ритми‭” ‬2024.‭ ‬Той ще се проведе в периода‭ ‬14-16‭ ‬юни,‭ ‬а участниците в него са от Нови пазар,‭ ‬Шумен,‭ ‬Добрич,‭ ‬Варна,‭ ‬Девня,‭ ‬Провадия,‭ ‬Долни чифлик,‭ ‬Дулово,‭ ‬Плевен,‭ ‬Пловдив,‭ ‬Стара Загора,‭ ‬Горна Оряховица,‭ ‬Котел,‭ ‬Несебър,‭ ‬Бургас,‭ ‬Лясковец и с.‭ ‬Константиново.

Събитието ще бъда открито тържествено в‭ ‬14:00‭ ‬на‭ ‬14‭ ‬юни,‭ ‬петък.‭ ‬В първия конкурсен ден гостите на конкурса ще се насладят на изпълненията на участниците от I група и концерт на Красимир Панчев.‭ ‬Във втория конкурсен ден,15‭ ‬юни,‭ ‬са изпълненията на II и III групи както и дефиле на участниците в конкурса.

На‭ ‬16‭ ‬юни,‭ ‬неделя,‭ ‬от‭ ‬9:00‭ ‬час е началото на конкурсната програма на индивидуалните изпълнители от IV и V група.

От‭ ‬10:00‭ ‬часа е участието на каба гайди,‭ ‬камерните състави и оркестри,‭ ‬и инструментални камерни състави с битови народни инструменти.

‭ ‬От‭ ‬13:00‭ ‬ч.‭ ‬ще се проведе награждаването на лауреатите,‭ ‬следвано от гала-концерт и закриване на конкурса.

Целта на конкурса е да издирва и популяризира нови,‭ ‬талантливи дарования,‭ ‬посветили се на фолклорното изпълнителско изкуство,‭ ‬да стимулира високо професионално майсторство и художествен вкус‭; ‬да стане средище за обмяна на новаторски методики в съвременното обучение на фолклорни изпълнители.

Националният конкурс за гайдари и инструментални камерни състави‭ „‬Вълшебни ритми‭“ ‬Нови пазар е безценно преживяване за децата и младите хора,‭ ‬позволявайки им да се свържат с културното си наследство и да разпалят интереса към творчеството.‭ ‬Той създава пространство за чудесата на българската народна музика,‭ ‬гарантиращо запазването на нашите културни традиции за поколенията напред.

Събитието е под патронажа на Министерството на културата и кмета на община Нови пазар.

Този проект се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.